Loading...

Privacy Policy

Integritetspolicy

Vår webbadress är: http://newsletterbids.com.

Företaget Newsletter Bids ägs och drivs av Haithom foretagspartner SL

Personuppgiftsansvarig

Newsletter Bids är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas av varumärket Newsletter Bids. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Newsletter Bids Mail: info@newsletterbids.com

Personuppgiftsombud

Vårt personuppgiftsombud ser till att din data behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos oss. Vill du komma i kontakt med vårt personuppgiftsombud kan du ringa eller maila vår kundtjänst. Mail: info@newsletterbids.com

Data och hur vi hanterar den

Vad är data - Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig och hur du använder våra tjänster. Denna data används för att ge dig som användare en bra upplevelse och kunna använda vår tjänst.

Vilken typ av data samlar vi in
Kunddata - Kunddata är information om dig. Detta kan vara e-post, telefonnummer, jobb, utbildningar, hobbies, kunskaper, med mera. Det kan även vara information om vilket typ av konto du har och hur du använder tjänsten, dina beställningar, användar-ID och annan information som du lämnat vid kontakt med oss och tjänsten.

Spårningsdata - Spårningsdata är uppgifter om hur du använder tjänsten. Spårningsdata används i syfte för att kunna förbättra tjänsten och erbjuda dig en så bra användarupplevelse som möjligt.

Hur vi samlar in data - Data som du själv lägger in Majoriteten av den data som vi samlar in lägger du som användare in själv. Detta är data som samlas in vid registreringen och är exempelvis information kring din ålder, var du vill jobba geografiskt, din utbildning, dina hobbies, lönenivå, med mera. Det är också data som du lägger in när du fyller i din profil och detta är exempelvis din adress, telefonnummer, din språknivå, dina jobb, dina utbildningar, med mera.

Data som du inte lägger in själv - Vi samlar in data om dig som användare som vår tjänst samlar in automatiskt. Detta är exempelvis orderinformation, information om hur du använder tjänsten, information som webbläsaren samlar in i form av cookies, hur många gånger din profil visats, med mera.

Vad vi använder dina uppgifter till - För att få behandla data måste det finnas rättslig grund och stöd i dataskyddsregeleringen. Nedan förklarar vi vilken rättslig grund vi har för att behandla olika data.

Användandet av tjänsten

Rättslig grund - Fullgörande av avtal För att du ska kunna använda tjänsten behandlar vi data för att identifiera dig som användare och ditt konto, vilka beställningar du gjort. Vi behandlar även data för att kunna hjälpa dig om det uppstår fel eller frågor från din sida som kund.

Kommunikation - Rättslig grund: Berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata) För att kommunicera med dig måste vi behandla din data.

Utveckling av våra tjänster - Rättslig grund: Berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata) För att kunna utveckla och förbättra vår tjänst behandlar vi din data. Detta kan göras genom att samla in data om dig och andra användare för att sammanställa analyser som visar på hur ni använder tjänsten.

Direktmarknadsföring - Rättslig grund: Berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata) För att kunna marknadsföra våra produkter eller ge dig attraktiva erbjudanden som vi förhandlat fram med andra företag måste vi behandla din data. Kommunikationen sker via e-post, sms, telefon eller brev. Vi kan även komma att samla in data för att skapa statistik i syfte att skapa analyser.

Förhindrande av missbruk av tjänsten och skapande av informationssäkerhet

Rättslig grund - Fullgörande av avtal (kunddata) och rättslig förpliktelse (trafikdata) För att kunna försäkra dig om att din information är säker och att vår tjänst inte nyttjas på olagligt sätt eller på sätt som strider mot våra villkor kan vi komma att använda din data. Vi kan även komma att använda data för att upptäcka bedrägerier eller virusattacker.

Efterlevnad av lagar - Rättslig förpliktelse Vi behandlar data för att kunna fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Hur länge sparas din data

Din data sparas så länge du är medlem på vår tjänst.

Till vem lämnar vi ut data Din data kan komma att lämnas ut till:

Hur vi skyddar din data - Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet. Detta gör vi genom att utveckla vår IT-infrastruktur och interna rutiner. Din data finns på servrar i Sverige och skyddas av den senaste krypteringen och säkerhetstekniken.

Du bestämmer över din data - All data som vi samlar in om dig som användare är din och du kan själv välja vilken data som ska finnas och vilken som ska tas bort.

Radering eller uppdatering av data - På ditt konto kan du se all kunddata som vi behandlar. Denna data kan du själv uppdatera eller ta bort på ditt konto. Viss trafikdata kan du inte se på ditt konto men du kan kontakta oss om du vill veta vilken information vi har eller om du vill att vi ska ta bort den.

Radera ditt konto och alla dina uppgifter - Du kan som användare själv radera all din data genom att ta bort ditt konto. Det finns en knapp för att radera ditt konto inne på dina kontoinställningar. När ditt konto raderas raderas all din data från våra system förutom orderinformation som bokföringslagen kräver att vi måste spara.

Dina rättigheter

Du som användare har rätt att få information om hur vi behandlar din data och vad ändamålet med insamlingen av data är. Nedan listar vi dina rättigheter.

Rätt till tillgång - Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilken data som vi samlat in om dig. Denna information finns tillgänglig på ditt konto. Den information som inte finns tillgänglig på ditt konto har du rätt att få skickad till dig via mail utan något dröjsmål och inom en månad.

Rätt till rättelse - Om du upptäcker att någon information inte är korrekt har du rätt att få den rättad. Majoriteten av informationen som vi sparar finns tillgänglig på ditt konto och den kan du uppdatera själv när du vill. Om informationen inte finns tillgänglig på ditt konto har du rätt att kontakta oss och få informationen rättad.

Rätt till radering - Du har rätt att få din data raderad. Radering av din information gör du själv från din inloggade sida. Kommer du inte in på ditt konto har du rätt att kontakta oss och svara på våra säkerhetsfrågor och därefter få din information raderad.

Rätt till invändning - Du har rätt att göra invändningar mot den data som vi samlar in om dig. Du måste då specificera vilken information som du har invändningar emot och vi gör ett övervägande om genomförande.

Rätt till dataportabilitet - Du har rätt att få ut din information och använda den på annat håll. Exempelvis flytta din information till ett annat företag.

Rätt att anmäla överträdelse - Skulle du anse att din data behandlas i strid med gällande lagar bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan också lämna ditt klagomål till Datainspektionen.