Loading...

Villkor

Effektivt från och med den 1:a Januari 2024.

Användarvillkor

Genom att besöka och använda Newsletter Bids ("plattformen") godkänner besökaren dessa användarvillkor ("användarvillkoren") som är bindande för besökaren.

Upphovs- och varumärkesrättigheter

Newsletter Bids och eventuella tredje parter innehar full äganderätt, upphovsrätt och samtliga immateriella rättigheter till allt material och samtliga varumärken och logotyper på plattformen. Denna rättighet innehas för alla länder.

All form av publicering, reproducering, kopiering, överföring eller lagring av hela eller delar av innehållet på plattformen utan rättighetsinnehavarens skriftliga tillstånd är förbjuden, även för privat användning. Innehållet på plattformen får citeras med tillstånd från Newsletter Bids och källan ska då tydligt anges.

Det är användarens eget ansvar att enbart publicera och använda material för vilket denne innehar upphovsrätt eller för vilket användaren har fått uttryckligt tillstånd av rättighetsinnehavaren att använda på plattformen. När användaren publicerar material samtycker användaren till att Newsletter Bids får lagra, sprida och publicera materialet och intygar att rättighetsinnehavaren har gett sitt uttryckliga tillstånd till detta.

Personuppgifter

Newsletter Bids följer gällande dataskyddslagar och har en integritetspolicy som beskriver hur personuppgifter behandlas. Genom att använda plattformen samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt denna policy.

Priser

Det är gratis att registrera sig och använda plattformen. Newsletterbids tar enbart ut en avgift på 10% på totalbeloppet för bokade och genomförda kampanjer. Detta gäller både annonsörer och nyhetsbrevsägare.

Annonsörer som registrerar sig på plattformen och lägger upp kampanjer för nyhetsbrev samtycker till följande:

Att betala för godkända kampanjer som skickas.

Att om de avbeställer en kampanj en vecka innan kampanjdatum, utgår inget arvode. Efter detta utgår ett avbokningsarvode på 10% av totalbeloppet.

Nyhetsbrev som registrerar sig på plattformen och ansöker om att skicka kampanjer samtycker till följande:

Att skicka alla godkända kampanjer.

Att inte skicka kampanjer med innehåll från annonsörer som de inte blivit godkända för.

Båda parter samtycker till följande:

Att inte hålla Newsletter Bids ansvarigt för kampanjers kvalitet eller utfall.

Att följa plattformens användarvillkor och riktlinjer.

Att inte använda plattformen för olagliga ändamål eller för att främja olämpligt innehåll.

Att hantera eventuella tvister eller missförstånd direkt med den andra parten, medan Newsletter Bids kan bistå med medling om så önskas.

Att respektera immateriella rättigheter och inte använda upphovsrättsskyddat material utan tillstånd.

Ansvarsfriskrivning:

Newsletter Bids friskriver sig från ansvar för eventuella förluster, skador eller kostnader som uppstår till följd av användningen av plattformen, inklusive men inte begränsat till förlust av intäkter, affärsavbrott eller förlust av data.

Newsletter Bids kan inte hållas ansvarigt för kvaliteten eller utfallet av kampanjer som genomförs via plattformen, och användare samtycker till att använda tjänsterna på egen risk.

Force Majeure:

Newsletter Bids ska inte hållas ansvarigt för eventuella förseningar, fel eller oöverstigliga hinder som är utanför dess kontroll, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, krig, strejker, regeringsförbud eller tekniska fel.

Tvistlösning:

Tvister eller tvistefrågor mellan parterna ska först försökas lösas genom förhandlingar och medling. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt ska tvisten slutgiltigt avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med [valt skiljeförfarande] under [valt lands lagar].

Immateriella rättigheter:

Båda parterna förbinder sig att respektera varandras immateriella rättigheter och inte använda upphovsrättsskyddat material utan tillstånd. Eventuella intrång på andras immateriella rättigheter ska tas på allvar och åtgärdas omedelbart.

Sekretess och dataskydd:

Newsletter Bids förbinder sig att hantera användares personuppgifter i enlighet med gällande lagar och föreskrifter om dataskydd. Användares personuppgifter kommer inte att delas med tredje part utan deras samtycke.

Cookies

Newsletter Bids använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att samla in anonym trafikinformation. Genom att använda plattformen samtycker användaren till användningen av cookies enligt vår cookiepolicy.

Övrigt

Newsletter Bids förbehåller sig rätten att skicka ut e-post till registrerade användare, och genom att registrera dig på plattformen samtycker du till att ta emot information som skickas till din e-postadress.

Newsletter Bids ansvarar inte för eventuella skador, kostnader, förluster eller anspråk som kan uppkomma vid användning av plattformen. All användning av plattformen sker på användarens egen risk. Gällande användning av plattformen och tolkning av användarvillkoren tillämpas svensk lag. Tvister med anledning av användning av plattformen och dess användarvillkor ska avgöras i svensk allmän domstol.

Ändringar i villkoren:

Newsletter Bids förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller uppdatera dessa användarvillkor. Användare kommer att meddelas om eventuella ändringar och uppmanas att läsa och godkänna de reviderade villkoren.